Contact

VHTechnics

Wij zijn sinds vorige week verhuist naar:
Kolisstraat 13
3670 Oudsbergen

Tel. + 32 (0)11 71 16 00

E-mail: info@vhtechnics.be

Data Protection Notice

Van Herck Technics bvba met maatschappelijke zetel te Klein-Heidestraat 25, 3670 Oudsbergen en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0406. 997.449 hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

Wij willen u door middel van deze Data Protection Notice informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij vragen dat u deze Data Protection Notice aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Lees of download hier de volledige Data Protection Notice.

"*" geeft vereiste velden aan