AhlersEen ander project is een kantoorgebouw ‘Ahlers’ building hetwelk in functie van verhuring per niveau gerenoveerd en heringericht wordt en waarbij VH Technics telkens de aanpassingen van de airco installaties en de ventilatiesystemen met luchtgroepen op zich neemt.